Thursday Jul 11, 2024

Empat alasan kenapa saya menulis buku

Ada banyak alasan tentunya mengenai “mengapa saya menulis buku?”. Untuk apa bersusah-susah merangkai kata dan menuangkannya? Supaya kepala tak penuh? Sebagai sarana untuk terus berlatih menggoyangkan pena? Atau supaya dikenal orang? Dengan segala keriweuhan dan proses yang sungguh tidak mudah, kenapa masih juga ingin menulis buku? Self publishing pula?!

Back to Top